رزومه
سوابق اجرایی / هنری
همکاری با بنیاد سینمایی فارابی، سازمان اوج، حوزه هنری، صدا و سیما در برنامه تلویزیونی‌های کتاب باز و سیم آخر