هدی محمدی
هدی محمدی کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه و پژوهشگر است. او همچنین طراح و نویسنده پادکست‌های رادیو پنج، طراح پادکست رادیو نوتا، طراح و نویسنده پادکست رادیو مرد میدان و طراح پادکست پاکت است. که موضوعات هرکدام به ترتیب در حوزۀ مذهبی، نوجوان، سردار سلیمانی و برنامه‌ریزی است.