سید محسن امامیان نویسنده، پژوهشگر و مترجم است. او دانش آموختۀ سطح سه حوزۀ علمیه است اما علاقه‌اش او را به سمت نویسندگی و فیلم‌نامه‌نویسی کشانده است. در حال حاضر نیز مدرس فیلم‌نامه‌نویسی، داستان‌نویسی انیمیشن و نویسندگی خلاق است. کتاب‌های دشنام، سنگی که سهم من شد و اربعین طوبی از آثار اوست.