1. کارگاه‌های آکادمی آزاد مدرسه اسلامی هنر به سه شیوه برگزار می‌شود:
 • الف. حضوری
 • ب. مجازی
 • پ. آنلاین (ضبط‌شده)
 1. شرکت در کارگاه‌ها، منوط به نام‌نویسی در سایت آکادمی آزاد مدرسه اسلامی هنر به آدرس academy.isoa.ir و ثبت‌نام در کارگاه است.
 2. کارگاه‌های حضوری در محل مدرسه اسلامی هنر برگزار می‌شود. در صورتی که بنا باشد کارگاه حضوری در مکان دیگری برگزار شود، در زمان ثبت‌نام اعلام می‌گردد.
 3. کارگاه‌های مجازی به صورت زنده و در سامانۀ آموزش به آدرس Lms.isoa.ir برگزار می‌شود.
 4. کارگاه‌های مجازی به صورت تصویری برگزار می‌شود.
 5. آخرین مهلت ثبت‌نام در کارگاه‌های حضوری و مجازی، تا پیش از جلسۀ دوم کارگاه است. اگر هنرجویی درخواست ثبت‌نام کارگاه در میانۀ دوره را داشته باشد، با موافقت استاد و پرداخت کامل شهریه مقدور خواهد بود.
 6. انصراف از کارگاه و بازگرداندن شهریۀ ثبت‌نام در کارگاه‌های حضوری و مجازی، تا پیش از جلسه اول کارگاه امکان‌پذیر است. در این صورت تمام شهریۀ ثبت‌نام به کیف‌پول هنرجو منتقل خواهد شد. در صورتی هنرجو انصراف داده و خواهان بازگرداندن شهریه باشد، 95درصد شهریه بازگردانده می‌شود. در صورتی که هنرجو پس از تشکیل جلسه اول کارگاه درخواست انصراف نماید، 95درصد شهریۀ ثبت‌نام به کیف‌پول هنرجو منتقل خواهد شد. در صورت انصراف پس از برگزاری جلسه دوم کارگاه و بعد از آن، شهریه مرجوع نخواهد شد.
 7. در صورت به حدنصاب نرسیدن کارگاه حضوری یا مجازی و عدم برگزاری کارگاه، تمام شهریۀ ثبت‌نام به هنرجو بازگردانده خواهد شد.
 8. تعداد جلسات هر کارگاه در زمان ثبت‌نام اعلام می‌شود. برگزاری جلسات بیشتر، منوط به مجوز آکادمی خواهد بود.
 9. در تعطیلات رسمی جلسات کارگاه تعطیل می‌باشد؛ مگر اینکه از ابتدا برنامۀ کارگاه در چنین روزهایی چیده شده باشد.
 10. زمان برگزاری (روز و ساعت) کارگاه‌های حضوری و مجازی در زمان ثبت‌نام اعلام می‌شود. تغییر زمان کارگاه، بدون موافقت استاد و تمامی هنرجویان و مجوز آکادمی ممکن نمی‌باشد.
 11. جلسات کارگاه‌های مجازی ضبط خواهند شد و فایل تصویری آن پس از هر جلسه، بر روی سامانۀ آموزش قرار خواهد گرفت. هم‌چنین هنرجویان تا شش ماه پس از پایان کارگاه نیز به این فایل‌ها دسترسی خواهند داشت.
 12. رعایت پوشش رسمی در کارگاه‌های حضوری و مجازی (که وب‌کم هنرجویان روشن است)، ضروری است.
 13. برای کارگاه‌های حضوری و مجازی، گروهی در یکی از شبکه‌های اجتماعی (تلگرام یا ایتا)، با حضور استاد، هنرجویان و پشتیبان فنی کارگاه ایجاد خواهد شد تا اعضا از اطلاع‌رسانی‌های مربوط به کارگاه مطلع شوند.
 14. محتوای کارگاه‌های آنلاین (ضبط‌شده) را یا فیلم ضبط‌شدۀ کارگاه‌های حضوری و مجازی تشکیل می‌دهد که غالباً پس از تدوین در دسترس هنرجویان قرار می‌گیرد و یا فیلم آموزشی که به‌صورت استودیویی ضبط و تدوین شده است.
 15. هنرجویان پس از ثبت‌نام در کارگاه‌های آنلاین (ضبط‌شده)، تا دو سال، به‌صورت آنلاین، به فایل‌های تصویری و صوتی آن دسترسی خواهند داشت.
 16. هر کارگاه باید به صورت انحصاری، توسط کاربری که در آن ثبت‌نام کرده است، مورد استفاده قرار بگیرد. تماشای جمعی کارگاه‌ها، قراردادن فایل کارگاه در اختیار فرد دیگر، دانلود فایل‌های کارگاه و هر اقدام دیگری که انحصار استفاده از کارگاه را برای کاربر ثبت‌نام‌کننده از بین ببرد، غیراخلاقی و غیرشرعی بوده و قابل پیگرد قانونی است.
 17. منتخبی از کارگاه‌های آنلاین (ضبط‌شده)، دارای استاد پشتیبان هستند. استاد پشتیبان، شخصی غیر از استاد مدرس کارگاه است که در موضوع مورد نظر متخصص می‌باشد. هنرجویان، پس از انتخاب پشتیبان کارگاه، باید به‌صورت کامل فیلم‌های کارگاه را مشاهده کرده، کارپایانی خود را ارسال نمایند. پس از آن با هماهنگی آکادمی، یک جلسۀ مجازی 30 تا 40 دقیقه‌ای در سامانۀ آموزش برگزار می‌شود که در آن استاد پشتیبان به ارزیابی و نقد کارپایانی، رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات هنرجو می‌پردازد.
 18. هنرجویانی که پیش‌تر کارگاه‌های آنلاین (ضبط‌شده) را گذرانده‌اند نیز، می‌توانند با همین شرایط خدمات استاد پشتیبان را تهیه نمایند.
 19. انصراف از کارگاه‌های آنلاین (ضبط‌شده) تا 24 ساعت پس از ثبت‌نام امکان‌پذیر است. در صورت انصراف تمام شهریه ثبت‌نام به کیف‌پول هنرجو منتقل خواهد شد. در صورتی که هنرجو انصراف داده و خواهان بازگرداندن شهریه باشد، 95درصد شهریه به حساب او بازگردانده می‌شود.
 20. ارائۀ کارپایانی برای تمامی کارگاه‌های حضوری، مجازی و آنلاین (ضبط‌شده) الزامی است؛ مگر کارگاه‌هایی که کارپایانی خواسته نشده باشد. کارپایانی باید در جریان آموزش در همان کارگاه تولید شده باشد. مسئولیت اثر ارسالی (از جمله اصیل نبودن آن و…)، برعهده ارسال‌کنندۀ آن است.
 21. حقوق معنوی آثاری که هنرجو به‌عنوان کارپایانی یا تمرینی ارائه می‌کند، برای همیشه برای او محفوظ است. اما آکادمی برای هرگونه بهره‌برداری و استفاده از آثار در نمایشگاه، کتاب، شبکه‌های اجتماعی و… مجاز است.
 22. برای تمامی کارگاه‌های حضوری، مجازی و آنلاین (ضبط‌شده) گواهی پایان‌دورۀ معتبر از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و باشگاه هنر اسلامی سازمان بین‌المللی یونسکو، صادر می‌شود.
 23. هنرجو با رعایت شرایط زیر گواهی پایان‌دوره را دریافت می‌نماید:
 • الف. بارگذاری کارپایانی کارگاه در سامانۀ آموزش یا سامانۀ ثبت‌نام
 • ب. حضور در 80درصد جلسات کارگاه (ویژه کارگاه‌های حضوری و مجازی)
 • پ. ثبت درخواست صدور مدرک در سامانه، حداکثر تا سه ماه پس از پایان کارگاه