انتشارات مدرسه اسلامی هنر

کتاب جلوه های هنری در قصه های قرآنی

معرفی کتاب


کتاب حاضر، در بردارنده بررسی برخی از ابعاد ادبی و هنری موجود در داستان های قرآن کریم و جنبه تبلیغی این داستان ها است. در این اثر به تبیین روش های قرآن در قصه پردازی و بیان مفاهیم مورد نظر در قالب این قصص پرداخته شده و فواید داستان سرایی برای انتقال مفاهیم و پیام های مورد نظر با توجه به روش این کتاب آسمانی بیان شده است. نویسنده نخست به چیستی داستان، ماهیت داستان قرآن و ادبی اشاره نموده و انواع داستان اعم از بلند، کوتاه و متوسط را معرفی نموده است. آن گاه نویسنده به روش های داستان گویی در قرآن پرداخته و اسلوب و سبک قصص قرآنی را از لحاظ ساختاری و کاربردی مورد مطالعه و تحقیق قرار داده است. نویسنده معتقد است که این کتاب آسمانی قصد دارد در قالب داستان و قصه های واقعی برخی از مسایل اعتقادی، اخلاقی، تربیتی، تاریخی و اجتماعی را برای فهم بهتر مخاطبان خویش، بیان نموده و مظاهر زشتی و زیبایی را در قالب افراد، گروه ها و پدیده های مختلف به آنان بشناساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + هشت =