انتشارات مدرسه اسلامی هنر

کتاب هنر و ارزش

معرفی کتاب


کتاب حاضر آخرین اثر فیلسوف معاصر تحلیلی جورج دیکی است که در آن به ارزیابی انتقادهای مختلف در باب «نظریۀ نهادی هنر » و پاسخ به آنها می پردازد. این کتاب درآمدی با ارزش برای ورود به زیبایی شناسی است و خلاصه و گستره سهم دیکی را در این حوزه نشان می دهد. وی در این کتاب بر مسائل تاریخ، روش ها، طبیعت و ماهیت نظریه های هنر و بر ارزش و ارزشیابی هنر متمرکز می گردد و با ارائۀ دو تقریر از نظریه نهادی خودش و مقایسۀ خود با آرتودانتو، دیگر فیلسوف نظریۀ نهادی به وجوه تشابه و تقارن آنها اشاره دارد. او معتقد است ارزشیابی هنر چیزی جدای از تعریف حدود آن است و از این حیث هنر را امری از سنخ امور فرهنگی می داند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =