انتشارات مدرسه اسلامی هنر

کتاب پدیده زیباشناختی در قرآن کریم

معرفی کتاب


پژوهشی در زمینه دیدگاه قرآن کریم در مورد هنر و زیبایی و بررسی ادبیات و واژگان قرآنی در این زمینه است. در این نوشتار با توجه به اعجاز بیانی قرآن و فصاحت و بلاغت بی‌ظیر موجود در این کتاب آسمانی، نخست به تبیین زیبایی‌شناسی واژگان در قرآن پرداخته شده و سپس ویژگی‌های الفاظ مندرج در این کتاب آسمانی از این منظر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نویسنده در همین راستا به بیان اقسام زیبایی‌های ترکیبات قرآنی، زیبایی‌شناسی هماهنگی‌های موجود در آن، تناسب صوتی و لفظی آیات، الهام‌های صوتی در سوره‌های مکی و مدنی، تناسب لفظی و معنوی و صوتی و تصویری آیات و تناسب بین کتاب و سنت از این جهت پرداخته و موضوعات زیبایی‌شناسی در قرآن کریم را از نظر بیان اسما و صفات الهی، افعال خداوند، زیبایی‌های اسماء و جلال و جمال، زیبایی‌های قصص قرآنی و برخی از تعابیر زیبای موجود در آن را از منظری زیباشناختی، مورد مطالعه قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 17 =