لوگوی اندیشکده مدرسه اسلامی هنر

تماس با بخش اندیشکده

"(ضروری)" indicates required fields

نشانی: قم، بلوار بسیج، نبش کوچه 20، مدرسه اسلامی هنر
تلفن مرکزی: ۰۲۵۳۷۸۳۰۷۸۲
کد پستی: ۳۷۱۵۸۳۴۶۱۶
صندوق پستی: ۱۱۶۹-۳۷۱۳۵
دورنگار: ۰۲۵۳۷۸۳۸۵۰۰

راه‌های ارتباطی :