مجتبی مجلسی
مجتبی مجلسی دبیر مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی (آیه)، مدیر هنری گروه فرهنگی هنری مِسک و مدیر هنری انتشارات آرما است. او همچنین مدیریت هنری نشریات و مجلات فراوانی از جمله دوماه‌نامۀ هابیل، فصل‌نامۀ دریچه، فصل‌نامۀ چراغ و ماه‌نامۀ فتیان را در سوابق کاری‌اش دارد.مجتبی مجلسی دوره‌های طراحی جلد و صفحه‌آرایی را در مدرسه اسلامی هنر تدریس کرده است.