مدرسه فقه هنر

نمایه مقالات فقهی و حقوقی هنر

نمایه مقالات فقهی و حقوقی هنر

محمدصادق ابراهیمی

اشاره: هنر هم از زاویه دانش فقه، با چالش‌ها و پرسش‌های زیادی مواجه است و هم از منظر دانش حقوق. در این میان اما نگاشته‌های زیادی دررابطه‌با فقه و حقوق هنر نگاشته نشده است. در سال‌های اخیر اما تلاش شده تا مکتوبات بیشتری دراین‌رابطه تولید شود. در زیر، نمایه مقالات فقهی و حقوقی هنر، از نگاه شما می‌گذرد.

 

الف) فقه هنر

 1. موضوعات و ملاکات حکم، در فقه هنر

نویسنده: فاضل لنکرانی، محمدجواد؛

مجله: الهیات هنر، شماره: 3، زمستان 1394، رتبه علمی – پژوهشی، 10 صفحه – از 5 تا 14.

 

 1. تحلیل فقهی بر آرایش چهره بازیگر (گریم) در هنرهای نمایشی

نویسنده: سعدی، حسینعلی؛ بیژنی، مهدی و فداکار داورانی؛

مجله: دین و ارتباطات، شماره: 46، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105.

 

 1. «فقه هنر» در دو نگاه جامع و تعینات موردی

نویسنده: علیدوست، ابوالقاسم

مجله: قبسات، شماره: 78، زمستان 1394، علمی – پژوهشی، 20 صفحه (از 41-60).

 

 1. اسم‌گرایی، کارکردگرایی و هویت‌گرایی در فقه هنر

علیدوست، ابوالقاسم؛ جهانگشای اباجلو، هادی

مجله: الهیات هنر، شماره: 10، پاییز 1396، علمی – پژوهشی، 20 صفحه (5-24).

 

 1. تحلیل جایگاه عرف در موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی فقه هنر

نویسنده: عشایری منفرد، محمد؛

مجله: الهیات هنر، شماره: 4، بهار 1395، علمی – پژوهشی، 25 صفحه (101-125).

 

 1. ذاتی و عرضی در احکام هنر؛ بحثی روش‌شناختی

نویسنده: محقق داماد، سید مصطفی؛ جهان‌گشای اباجلو، هادی؛

مجله: الهیات هنر، شماره 7، زمستان 1395، علمی – پژوهشی، 23 صفحه (5027).

 

 1. بررسی مشروعیت فقهی در قوانین هنری

نویسنده: امینی، مهدی؛

مجله مطالعات هنر و رسانه، شماره: 2، دوره اول، پاییز و زمستان 1398، 34 صفحه (53-84).

 

 1.  «هنر موعود» از منظر فقه و مبانی حقوق اسلامی ناظر بر هنرهای تجسمی

نویسنده: کرمی، رضا؛

مجله: عصر آدینه، شماره: 17، بهار 1395، علمی – پژوهشی، 20 صفحه (105-126).

 

 1. چشم‌انداز فقه بر هنرنمایش

نویسنده: برجی، یعقوب علی؛

مجله: فقه، شماره: 4 و 5، تابستان و پاییز 1374، 44 صفحه (83-326).

 

10 بررسی جایگاه هنر اسلامی در فقه امامیه با تأکید بر منظر صاحب جواهر و صاحب مسالک

نویسنده: حسن‌پور، فاطمه، آهنگران، محمد رسول، اسدی کهباد، هرمز؛

مجله: مطالعات هنر اسلامی، شماره: 46، تابستان 1401، علمی – پژوهشی، 12 صفحه (87-98).

 

 1. بررسی هنر از دیدگاه فقه

نویسنده: تقویان، ناصر، فاطمه، پهلوان؛

مجله: شهرقانون، شماره: 17، بهار 1395، 8 صفحه (10-17).

 

 1. بازپژوهی تعینات هنر: موسیقی از منظر فقه اسلامی

نویسنده: رفیع‌پور، سید محمدمهدی؛

مجله: الهیات هنر، شماره: 4، بهار 1395، علمی – پژوهشی، 31 صفحه (33-63).

 

 1. هنر و زیبائی از نگاه مبانی فقه اجتهادی

نویسنده: جناتی، محمدابراهیم؛

مجله: کیهان اندیشه، شماره: 68، آبان 1375، 31 صفحه (135-165).

 

 1. فقه و هنر

نویسنده: نجفی، محمدحسن؛

مجله: فقه، شماره: 4، تابستان 1374، 14 صفحه (3-16).

 

 1. بررسی هنر و زیبایی از دیدگاه فقهی با شیوه نوین

نویسنده: جناتی، محمدابراهیم؛

مجله: پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 10، پاییز و زمستان 1376، 38 صفحه (48-85).

 

 1. پدیده‌های هنری و معیار مواجهه فقهی

نویسند: همازاده ابیانه، مهدی؛

مجله: الهیات هنر، شماره: 10، پاییز 1396، علمی – پژوهشی، 20 صفحه (127-146).

 

ب) حقوق هنر

 1. موضوع‌شناسی حقوق هنر: درآمدی بر آثار هنری

نویسنده: آگاه، وحید؛

مجله: علوم خبری، شماره: 24، زمستان 1396، 22 صفحه 11-329.

 

 1. حقوق مالکیت هنری در عصر چرخش از صنعت به فرهنگ

نویسنده: ششجوانی، حمیدرضا؛

مجله: تندیس، شماره: 323، اردیبهشت 1395، 1 صفحه (13-13).

 

 1. هنرمندانه یا بی‌هنر؟ تحلیل حق‌های هنری در منشور حقوق شهروندی و ارائه مانیفست

نویسنده: آگاه، وحید؛

مجله: اخلاق زیستی، شماره: 31، بهار 1398، 15 صفحه 368-3829.

 

 1. حقوق مالکیت هنری و بازار هنر نگاهی به هنر معاصر ایران و برخی چالش‌های حقوقی آن

نویسنده: شش‌جوانی، حمیدرضا؛

مجله: حقوق پزشکی، شمار: 5، زمستان 1395، علمی – پژوهشی، 27 صفحه (253-279).

 

 1. جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش‌های ادبی و هنری

نویسنده: زاهدی، مهدی؛ شریف‌زاده، شیرین؛

مجله: پژوهش‌های حقوق خصوصی، شماره: 15، بهار 1400، علمی – پژوهشی، 31 صفحه (53-83).

 

 1. عکس: جایگاه آثار عکاسی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری

نویسنده: بختیاروند، مصطفی؛ مستقل، نفیسه؛

مجله: حقوق خصوصی (دانشگاه تهران)، شماره: 31، پاییز و زمستان 1396، علمی – پژوهشی، 18 صفحه (139-160).

 

 1. مناقشه‌ای دیگر بر سر حقوق مؤلف در دنیای هنر؛ گلداسمیت علیه وارهول

نویسنده: عمادی، سجاد؛

مجله: تندیس، شماره:  375، آبان 1397، 5 صفحه (49-539).

 

 1. حقوق و زیباشناسی (قلمرو متقابل هنر و حقوق)

نویسنده: بلادی، سیدعباس؛

مجله: تندیس، شماره: 35، آذر و دی 1381، 7 صفحه (66-72).

 

 1. بررسی و تحلیل خلأهای قوانین حوزه هنر و ارائه الگوی مطلوب در نظام حقوقی ایران

نویسنده: برادران بزاز، شیدا؛ غمامی، سیدمحمدمهدی؛ خسروی، احمد؛

مجله: جامعه‌شناسی سیاسی ایران، شماره: 10، تابستان 1400، 18 صفحه.

 

 

مدرسه فقه هنر با مشارکت: پژوهشگاه فقه معاصر، سایت شبکه اجتهاد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =