مدرسه دراماتورژی قرآن کریم

اخبار

کتاب قصه و قصه گویی در اسلام

کتاب قصه و قصه گویی در اسلام

معرفی مهم‌ترین کتاب درباره مبانی نظری قصه و قصه‌گویی در فرهنگ اسلامی: این کتاب ترجمه‌ای است از «القصاص و المذکرین» امام ابوالفرج عبدالرحمن جوزی که ترجمه، تعلیقات و مقدمه آن

کتاب ادبیات قرآن

کتاب ادبیات قرآن (مجموعه مقالات)

کتاب حاضر ترجمهٔ هفت مقالهٔ قرآنی به قلم مستنصر میر است. عناوین مقالات عبارت‌اند از: – پیوستگی سوره – زبان قرآن – قرآن به مثابه اثری ادبی – شوخی در

کتاب قبس قصه

کتاب قبس قصه

این کتاب، به معیارهای دراماتیزه شدن قصه‌های قرآنی می‌پردازد. نویسنده سعی دارد تا از هنر سینما برای قصه‌های قرآنی بهره گیرد و درصدد آن است با کمک تجربه‌های علمی پیوند

دراماتورژی قرآن در آثار هنری حسین نوری

کتاب دراماتورژی قرآن در آثار هنری حسین نوری

در این کتاب به «دراماتورژی» به معنای تحلیل و آنالیز آثار هنری پرداخته می‌شود. در ابتدا مفهوم هنر فاضله بیان می‌شود. سپس، حکمت نزد فیلسوفان و اندیشمندان مسلمان مانند فارابی

مدرسه دراماتورژی قرآن کریم