honors

از میان جوایزی که در سال‌های گذشته توسط هنرمندان این موسسه به دست آمده، این موارد احصا شده است:

 • رتبه دوم بخش داستان در جشنواره شعر و قصه طلاب ۱۳۸۴
 • برگزیده بهترین داستان‌های کوتاه جایزه ملی شهر کتاب ۱۳۸۷
 • رتبه سوم فیلمنامه در جشنواره هنر آسمانی ۱۳۸۸
 • رتبه‌های اول تا سوم بخش داستان در جشنواره هنر آسمانی ۱۳۸۸
 • جایزه بهترین رمان در جشنواره هنر آسمانی ۱۳۸۹
 • جایزه نخست بهترین کتاب شعر سپید از جشنواره شعر فجر ۱۳۸۹
 • جایزه اثر مستند برگزیده از جشنواره عمار ۱۳۹۲
 • رتبه سوم جشنواره داستان جوان سوره ۱۳۹۳
 • رتبه‌های اول تا سوم داستان و رمان جشنواره هنری اشراق ۱۳۹۳
 • رتبه اول داستان کوتاه جشنواره مطبوعات کودک کشور ۱۳۹۳
 • رتبه سوم جشنواره داستان کوتاه زنجان ۱۳۹۳
 • رتبه اول تا سوم جشنواره داستان دفاع مقدس روحانیت قزوین ۱۳۹۳
 • جایزه بهترین داستان کوتاه جشنواره داستان تهران ۱۳۹۴
 • جایزه نخست جشنواره فیلم عمار ۱۳۹۴
 • جایزه بهترین رمان و داستان کوتاه جشنواره اشراق ۱۳۹۵
 • جایزه بهترین داستان جشنواره کودک و نوجوان کشور ۱۳۹۵
 • برگزیده جایزه شهید غنی‌پور ۱۳۹۶
 • جایزه بهترین رمان و داستان کوتاه جشنواره هنر آسمانی ۱۳۹۶
 • جایزه بهترین فیلم کوتاه در جشنواره فیلم و عکس استان قم ۱۳۹۶