انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی

مراسم اهداء پژوهشگر برتر دانشجویی به مناسبت هفته پژوهش (21 تا 27 آذرماه) مؤسّسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی، طبق دستورالعمل زیر، مراسم اهدای جایزه پژوهشگر برتر دانشجویی را برگزار شد: 1. این جایزه مختص دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. 2. بازه زمانی بررسی آثار، بین پاییز 96 تا پاییز 97 است و صرفاً مقالات منتشرشده در این بازه زمانی، مورد بررسی و امتیازدهی قرار می گیرند. (تبصره: زمان واقعی انتشار ملاک است و نه زمان مندرج بر روی جلد مجله. در مورد مجلاتی که تأخیر در دوره انتشار دارند، نیاز به ارائه نامه رسمی از مجلّه خواهد بود تا تأیید نماید مقاله نویسنده واقعاً در بازه زمانی مذکور به چاپ رسیده است.) 3. نامه پذیرش مقاله کافی نیست و فقط مقالات چاپ شده، بررسی می شوند. همچنین صرفاً مجلات دارای رتبه علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی ملاک هستند. 4. لطفاً پرینت یا فایل pdf صفحه اوّل چاپ شده مقاله را به دفتر پژوهش (آقای جهانگشا) تحویل نمایید. زمان تحویل تا 25 آذرماه می باشد. 5. نحوه تقسیم امتیازات به شرح زیر است: امتیاز پایه هر مقاله در مجلات ISI مندرج در فهرست مجلات مقبول ERIH 150 امتیاز امتیاز پایه هر مقاله در مجله علمی – پژوهشی: 100 امتیاز امتیاز پایه هر مقاله در مجله علمی – ترویجی: 70 امتیاز که امتیاز فوق الذّکر بدین ترتیب بین نویسندگان توزیع می شود: یک نویسنده: 100% امتیاز پایه دو نویسنده: نویسنده اوّل، 90% و نویسنده دوم، 60% از امتیاز پایه سه نویسنده: نویسنده اوّل، 80%، نویسنده دوم و سوم، هرکدام 50% از امتیاز پایه چهار نویسنده: نویسنده اوّل، 70%، نویسنده دوم و سوم و چهارم، هرکدام 40% از امتیاز پایه (تبصره: چاپ مقاله همراه با ذکر اسم “مؤسّسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی”، 20 امتیاز تشویقی علاوه بر امتیاز پایه خواهد داشت) 6. در صورت برابری امتیازات نفرات اول، کیفیت مجلاتی که مقاله را به چاپ رسانده اند (براساس درجه کیفی بین Q1-Q4 مندرج در سامانه ISC و بین Q1-Q3 مندرج در فهرست ERIH) ملاک ارزیابی قرار می گیرد. باز در صورت برابری امتیازات نفرات اوّل، جایزه به نحو مشترک اهداء خواهد شد. 7. جایزه پژوهشگر برگزیده دانشجویی، به این ترتیب می باشد: در صورت تک بودن نفر اوّل: یک کارت هدیه 1 میلیون تومانی به همراه لوح تقدیر در صورت دو نفر بودن رتبه اوّل: دو کارت هدیه 700 هزار تومانی به همراه لوح تقدیر در صورت سه نفر یا بیشتر بودن رتبه اوّل: هر کدام یک کارت هدیه 500 هزار تومانی به همراه لوح تقدیر 8. مراسم جشن تقدیر از پژوهشگر/ان برتر دانشجویی، روز پنجشنبه 29 آذرماه پس از نماز ظهر و عصر در محل نمازخانه مؤسّسه برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − پنج =