ندانستن که کجا

پنج شعر از اویگن گومرینگر شاعر زبان‌گرای آلمانی

مکعب و دایره (quadrat und kreis)

سقراط گفت
مکعب و دایره
فی‌نفسه زیبایند

چهار مکعب روی یک نقطهٔ ثابت
از جهتی که به هر جهت نوسان‌پذیر
با لایه‌های متمایز
یازده برابر فی‌نفسه زیبایند

چهار دایرهٔ ثابت
روی یک نقطه
از جهتی به هرجهت در نوسان
و متمایز از هم گشوده
بیست‌و‌دو برابر فی‌نفسه زیبایند

چهار مکعب و چهار دایره
ثابت در یک نقطه
از جهتی، به هر جهت نوسان پذیر
با لایه ‌لایه‌‌های متمایز
و گشودگی متمایز
فی‌نفسه چهل و چهار برابر زیبایند

*** 

ندانستن که کجا (nicht wissen wo)

ندانستن که کجا
ندانستن که چه
ندانستن که چرا
ندانستن که چگونه

ندانستن که چگونه که کجا که چه
ندانستن که چگونه که کجا که چرا
ندانستن که چگونه که چرا که چه

ندانستن که کجا که چه که چرا که چگونه
ندانستن که کجا که چرا که چگونه که چه
ندانستن که کجا که چگونه که چه که چرا

ندانستن که چه که کجا که چرا که چگونه
ندانستن که چه که چرا که چگونه که کجا
ندانستن که چه که چگونه که کجا که چرا

ندانستن که چگونه که کجا که چه که چرا
ندانستن که چگونه که چه که چرا که کجا
ندانستن که چگونه که چرا که کجا که چه

ندانستن
ندانستن
ندانستن
ندانستن

***

همخوان (Gleichmässig)

یکنواخت همسان یکنواخت ناهمسان نایکنواخت
همسان نایکنواخت ناهمسان یکنواخت
همسان
یکنواخت ناهمسان ناهمنواخت همسان
نایکنواخت ناهمسان یکنواخت همسان یکنواخت

***

سکوت (schweigen)

سکوت سکوت سکوت
سکوت سکوت سکوت
سکوت سکوت
سکوت سکوت سکوت
سکوت سکوت سکوت

***

مسیحی‌وار (Christlich)

همه‌جا انگشت اشاره هس
همه‌جا انگشت اشاره هس

قادر متعال و شاخه‌ٔ سرسبز
قادر متعال و شاخه‌ٔ سرسبز

بیا پشت میز
بیا پشت میز

زنده باد ماهی
زنده باد ماهی

دود سفید
دود سفید

تو هم تو این فکری
تو هم تو این فکری

که عوض می‌شه
که عوض می‌شه

هر چی که درکاره
هر چی که درکاره

همه‌جا انگشت اشاره هس
همه‌جا انگشت اشاره هس

قادر متعال و شاخه‌ٔ سرسبز
قادر متعال و شاخه‌ٔ سرسبز

بیا پشت میز
بیا پشت میز

زنده باد ماهی
زنده باد ماهی

* Eugen Gomringer

اویگن گومرینگر شاعر زبان‌گرای آلمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − ده =